รายได้ของตลาดเกมไทยใน ปี 2015

  • 29th Dec, 2015

รายได้ของตลาดเกมไทยในปี 2015


game_market_2015

รายได้ของตลาดเกมไทยในปี 2015

ในปี 2015 รายได้ตลาดเกมประเทศไทยมีมากถึง $ 336,000,000 หรือประมาณ 12,000,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 41.3% จากในปี 2014 ทำให้ประเทศไทยติดอันดับ 23 ของโลก และมีรายได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยมีกลุ่มผู้เล่นเกมทั้งหมดประมาณ 17,200,000 คน ส่วนกลุ่มผ้เล่นที่เสียเงินซื้อเกมส์ สินค้าในเกมส์หรือ in-game purchases ประมาณ 9,500,000 คน ซึ่งคิดเป็น 55 % ของผู้เล่นเกมทั้งหมด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การใช้จ่ายในการซื้อเกมหรือสินค้าในเกมนั้นเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ $ 35.32 หรือ 1,200 บาทต่อคนต่อปี และคาดว่าจะเจริญเติบโตขึ้น ระหว่างช่วงปี 2014-2018 ประมาณ 32.4 %

จะสังเกตว่าตลาด Mobile Games มีสัดส่วน 51% ของรายได้ตลาดเกมส์ไทยทั้งหมด แสดงให้ให้ว่าประเทศไทยปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมส์แบบเดิมๆ ตาม PC หรือ Console มาเป็นเล่นเกมส์บนมือถือแทน ซึ่งทำให้คนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงเกมส์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ตลาด Mobile Games มีการเติบโตขึ้นหลายๆเท่าตัว

ที่มา : newzoo
=============================================

เราสร้าง VPN4Games ขึ้นเพราะเราเชื่อว่า ทุกคน ควรได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างอิสระและปลอดภัยที่สามารถทะลุบล็อก ลดปิง ลดแลคเกมได้ สมัครทดสอบฟรีได้ที่ http://www.vpn4games.com/