วิธีใช้งาน VPN4Games VPN ร่วมกับ Diablo Immortal

วิธีใช้งาน VPN4Games VPN ร่วมกับ Diablo Immortal

ใช้โปรแกรม Diablo Immortal ทั้งที เเต่ดันมีปัญหาปิงสูง ลองมาใช้ VPN4Games ลดแลค ลดปิง มุดเกม เล่นเกมลื่นขึ้นรองรับมือถือและคอม แลค ปิงสูง แกว่ง ดีเลย์ แก้ปัญหานี้ไม่ยากโดยเชื่อมต่อ VPN4Games สำหรับเกมเมอร์อย่างคุณต้องใช้
Read more
  • 716
เล่น Ni no Kuni: Cross World คู่กับ VPN4Games กัน

เล่น Ni no Kuni: Cross World คู่กับ VPN4Games กัน

เล่น Ni no Kuni: Cross World ทั้งทีต้องคู่กับ VPN4Games ลดแลค ลดปิง แก้ปัญหาเรื่องหลุดบ่อย ถ้าอินเตอร์เน็ตคุณมีปัญหาเล่นแล้วหลุดบ่อย VPN4Games เราช่วยได้ไม่ว่าเน็ต 3BB, True, AIS, TOT และอื่นๆ
Read more
  • 601
ใช้งาน VPN4Games เล่นเกม Moonlight Blade

ใช้งาน VPN4Games เล่นเกม Moonlight Blade

เล่น Moonlight Blade ทั้งทีต้องคู่กับ VPN4Games ลดแลค ลดปิง มุดเกมเล่นโซนไทยหรือต่างประเทศก็ใช้งานได ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเล่นในไทยได้และไทยเองก็ย้ายไปเล่นนอกโซน VPN4Games เราช่วยได้ไม่ว่าเน็ต 3BB, True, AIS, TOT และอื่นๆ
Read more
  • 653
วิธีเชื่อมต่อ VPN4Games เล่นเกม MIR4

วิธีเชื่อมต่อ VPN4Games เล่นเกม MIR4

เล่น MIR4 ทั้งทีต้องคู่กับ VPN4Games ลดแลค ลดปิง มุดเกมเล่นโซนไทยหรือต่างประเทศก็ใช้งานได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเล่นในไทยได้และไทยเองก็ย้ายไปเล่นนอกโซน แก้แลค แก้ปิง
Read more
  • 2,842
ใช้งาน VPN4Games เล่นเกม Swords of Legends Online

ใช้งาน VPN4Games เล่นเกม Swords of Legends Online

เล่น Swords of Legends Online ทั้งทีต้องคู่กับ VPN4Games ลดแลค ลดปิง มุดเกมเล่นโซนไทยหรือต่างประเทศก็ใช้งานได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเล่นในไทยได้และไทยเองก็ย้ายไปเล่นนอกโซน แก้แลค แก้ปิง
Read more
  • 1,840
เล่น Fortnite อย่าลืมเชื่อมต่อ VPN4Games ลดแลค ลดปิง

เล่น Fortnite อย่าลืมเชื่อมต่อ VPN4Games ลดแลค ลดปิง

เล่น Fortnite ทั้งทีต้องคู่กับ VPN4Games ลดแลค ลดปิง มุดเกมเล่นโซนไทยหรือต่างประเทศก็ใช้งานได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเล่นในไทยได้และไทยเองก็ย้ายไปเล่นนอกโซน แก้แลค แก้ปิง
Read more
  • 2,987
เล่น Ragnarok มีปัญหาเกมหลุด แลค ล็อคโซน ต้องใช้ VPN4Games

เล่น Ragnarok มีปัญหาเกมหลุด แลค ล็อคโซน ต้องใช้ VPN4Games

เล่น Ragnarok Online ทั้งทีต้องคู่กับ VPN4Games ลดแลค ลดปิง มุดเกมเล่นโซนไทยหรือต่างประเทศก็ใช้งานได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเล่นในไทยได้และไทยเองก็ย้ายไปเล่นนอกโซน แก้แลค แก้ปิง
Read more
  • 3,009
ข้อแตกต่างระหว่างค่า Bandwidth กับ ping

ข้อแตกต่างระหว่างค่า Bandwidth กับ ping

หลายคนอาจสงสัยว่า ความเร็วอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันที่เรียกกันทั่วไป 50Mbps บ้าง 100Mbp บ้าง บาที่มีถึง 1,000Mbps มันคืออะไร และจะเกี่ยวข้องกับค่า ping ด้วยหรือไม่
Read more
  • 3,539
วิธีปิด Ipv6 สำหรับคนที่มีปัญหาต่อ VPN แล้ว IP ไม่เปลีย่น เกมหลุดง่าย

วิธีปิด Ipv6 สำหรับคนที่มีปัญหาต่อ VPN แล้ว IP ไม่เปลีย่น เกมหลุดง่าย

บางคนที่ต่อ VPN แล้ว IP เปลี่ยนแล้ว แต่ยังไม่สามารถทะลุบล๊อคเว็บไซต์ที่โดนบล๊อคได้ ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เครื่องของท่านอาจจะติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไว้ทำให้อินเตอร์เน็ตโดนควบคุมดูแลโดนโปรแกรมเหล่านั้น และอีกสาเหตุใหญ่ๆในต่างประเทศก็คือมีการเปลี่
Read more
  • 12,773