เกมออนไลน์ไทยในอดีตที่ยังคงรอดอยู่และเพิ่งจะจากไป

เกมออนไลน์ไทยในอดีตที่ยังคงรอดอยู่และเพิ่งจะจากไป

ที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคอินเตอร์เน็ต 56k เพิ่งจะมีใช้ในไทยนั้น มีเกมออนไลน์หลายเกมที่มีการนำเข้ามาให้บริการในไทย ซึ่งเกมเมอร์ไทยที่เล่นมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกก็คงจะผ่านมาหลายเกมมาก ถ้าจะให้เล่าทุกเกมคงใช้เวลาเป็นปี วันนี้เราจึงอยากจะมาระลึกความหลังเฉพาะเกมออนไลน์ท
Read more
  • 11,169