มุดไปเล่น SF2 PH ด้วย VPN4Games

มุดไปเล่น SF2 PH ด้วย VPN4Games

เนื่องจาก SF2 ไทยปิดตัวไป ทำให้ผู้เล่นไทยต่างหา server ใหม่ในการเล่น วันนี่เอามาแนะนำ server ที่....
Read more
  • 3690