Reinstall Tap Driver1. กด "Setting"

tap_driver2. กด "Reinstall Tap Driver" ตามรูป

tap_driver3. กด "Yes" ตามรูป

tap_driver4. ลอง Connect ใหม่อีกครั้ง

tap_driver**ถ้ายัง connect ไม่ได้ ให้ลอง Restart คอมพิวเตอร์ แล้วลอง connect VPN อีกครั้ง

VPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี