How To Register1. กด ""สมัครสมาชิก ฟรี"

How To Register2. ใส่ E-mail, Username, Password ให้เรียบร้อย
* Username และ Password ใช้ได้เฉพาะตัวอักษา a-z, 0-9 เครื่องหมาย - _ . เท่านั้น
เมื่อใส่ข้อมูลครบหมดแล้ว กด "Sign Up"

How To Register3. ทำการยืนยันใน E-mail ที่ได้สมัครบริการไว้

How To Register4. กด Link ยืนยันการสมัครใน E-mail

How To Register5. เสร็จสิ้นการสมัครใช้บริการ สามารถขอรับวันทดลองได้โดย กด "Get Trial"

How To RegisterVPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

สมัครสมาชิก ฟรี