No Login1. กด "Proxy Setting"

no_login2. ถ้ามีติ้กเครื่องหมายถูก ให้เอาออกให้หมด แล้วกด "Save" ตามรูป ลอง login อีกครั้ง

no_loginVPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี