Stopped Workingวิธีแก้ไข


1. ทำการคลิกขวาที่ปุ่ม "Start" แล้วเลือก "Control Panel"

Stopped Working2. กด "Region and Language"

Stopped Working3. Format ให้เลือก "English (United States)" แล้วกด "ok"

Stopped WorkingVPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี