World of Warshipsผู้พัฒนา : Wargaming

แนวเกมส์ : Action MMO

ประเทศ : Asia, USA, Europe

World of Warships เป็นเกมแนววางกลยุทธ์ RTS ผู้เล่นจะขับเคลื่อนเรือรบเข้าสู่สมรภูมิด้วยมุมมองแบบ TPS และ FPS ในเวลาเดียวกันตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างการใช้มุมมองแบบ TPS จะเน้นการควบคุมเรือไปตามทิศทางได้ง่ายในมุมมองที่กว้างขึ้นเหมาะสำหรับการวางตำแหน่งเรือรบ ในขณะที่มุมมองแบบ FPS จะใช้ในการเล็งหรือค้นหาเป้าหมายจากระยะไกลคล้ายกับเกมยิงทั่วไป แต่การโจมตีอาจจะต้องอาศัยทักษะของผู้เล่นทั้งการกำหนดทิศทาง ระยะการยิง และสำคัญที่สุดคือ การคาดคะเนเพื่อโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำรายชื่อเซิฟเวอร์เกม World of Warships

ประเทศ
เว็บไซต์
เชื่อมต่อ VPN4Games
Asia http://worldofwarships.asia/ Thailand, Singapore, Hong Kong
USA http://worldofwarships.com/ USA
Europe http://worldofwarships.eu/ EU, UK


VPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

เริ่มต้นใช้งาน