วิธีชำระค่าบริการต่างๆ โดยใช้
Debit Card

  • 22nd Sep, 2015
debit

Debit Card คืออะไร?

Debit Card จะมีวิธีการใช้เหมือนกับ Credit Card แตกต่างกันที่ Debit Card จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเรา โดยสามารถเลือกสมัครบัตรเดบิตของธนาคารดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย K-Cyber Banking บริการ K-Web Shopping Card

2. ธนาคารกรุงเทพ Bualuang iPay

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy Net หรือ บริการ Virtual Prepaid Card

4. ธนาคารกรุงไทย KTB e Money Card

Step 1

ตัวอย่างการใช้งานของ K-Cyber Banking ส่วนของ K-Web Shopping Card

1. เมื่อสมัคร K-Cyber Banking เรียบร้อยแล้ว ให้ Login เข้าระบบของธนาคาร ที่นี่
debit
2. กด"K-Web Shopping Card"
debit
3. กด "สมัครใช้บริการ" กรณียังไม่เคยใช้บริการ
debit
4. เลือกว่าจะให้ผูกกับ บัญชีธนาคารเล่มใดและกำหนดวงเงินสูงสุดต่อเดือนที่จะใช้ผ่านบัตร K-Web Shopping Card (สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
จากนั้นรอไม่เกิน24 ชั่วโมง ธนาคารก็จะออกหมายเลขบัตรให้
debit
5. กด"ดูรายละเอียดบัตร"
debit
6. กรอกเลข OTP ที่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
debit
7. เลือกบัญชีที่ทำการผูกกับ K-Web Shopping Card
debit
8. จะแสดงหมายเลขบัตร 16 หลัก /ชื่อผู้ถือบัตร/CVC/วันหมดอายุบัตร/วงเงินบัตร
debit


Step 2

วิธีทำ Verified by VISA ให้บัตร K-Web Shopping Card (จำเป็นต้องทำ สำหรับธนาคารอื่นก็ต้องทำเช่นกัน)

1. เข้าไปที่หน้าเว็บของธนาคารกสิกรได้ ที่นี่

2. กด "ลูกค้าบุคคล" ด้านบน
กด "บัตรเดบิต" แถบด้านบน
กด "บริการ Verified by VISA" ที่แถขด้านขวา ตามรูป
debit
3. เลื่อนลงมา ให้คลิกที่ สมัครใช้บริการ Verified by Visa แบบ Static Password (PIN)
debit
4. กรอกหมายเลขของ K-Web Shopping Card และให้ทำตามระบบขั้นตอนที่ธนาคารแจ้งไว้ทีละขั้นตอน เมื่อทำเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถใช้หมายเลขของ K-Web Shopping Card ชำระบริการได้ทันที debit
สามารถชำระค่าบริการ VPN4Games ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ได้ ที่นี่