วิธีสมัครและดาวน์โหลดเกม
Cabal 2 เซิฟเวอร์ [NA]

  • 3rd Jul, 2015

วิธีสมัครและดาวน์โหลดเกม Cabal 2 เซิฟเวอร์ [NA]


วิธีสมัคร Cabal 2 Server NA

1. เข้าหน้าเว็บไชต์เกม Cabal 2 ได้ที่นี่ http://cabal2.playthisgame.com/
2. คลิกที่ SIGN UP หรือเข้าทาง link http://cabal2.estgames.com/Landing
3. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จากนั้นกด REGISTER ดังรูป


4. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ไปยืนยันในอีเมลล์ ดังรูป


5. เมื่อยืนยันอีเมลล์เสร็จแล้วขึ้นหน้าต่างมาดังรูป แสดงว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์


*ในกรณีเข้า link ด้านบนไม่ได้ ให้สมัครที่นี่แทน https://www.estgames.com/en/Account/CreateAccount


ดาวน์โหลดเกม Cabal 2 เซิฟเวอร์ [NA]

ดาวน์โหลดเกมจากทางหน้าเว็บโดยตรง http://cabal2.estgames.com/Download (จำเป็นต้องต่อ VPN ในการดาวน์โหลด)
Google Drive : ดาวโหลดที่นี่ (ไม่จำเป็นต้องต่อ VPN ในการดาวน์โหลด)

**จำเป็นต้องเชื่อมต่อ VPN ในการเล่นเกมทุกครั้ง