วิธี Test speed หรือ ping เบื้องต้น ในกรณีเล่นเกมต่างประเทศ

  • 10th Aug, 2015

วิธี Test speed หรือ ping เบื้องต้น ในกรณีเล่นเกมต่างประเทศ


1. เข้าเว็บไซต์ http://www.speedtest.net/


2. กรณีเล่นเกมออนไลน์ต่างประเทศให้เลือกประเทศที่ตั้งเซิฟเวอร์เกมไว้ โดยการลากกรอบสีเขียวมายังประเทศที่จะทำการ test


3. สมมติว่าเซิฟเวอร์เกมอยู่ที่ USA ให้ทดลองเลือกเมืองใดเมืองหนึ่ง (ยกตัวอย่างในรูปเลือกเมือง Los Angeles)


4. จากนั้นรอ Test speed จนเสร็จ จะแสดงข้อมูลออกมา (ให้สังเกตเส้นตามลูกศรจะมีการรับ-ส่งข้อมูล จากประเทศไทยไป USA)


**ข้อสังเกต เปรียบเทียบระหว่าง Test speed ในประเทศไทยและ Test speed ประเทศ USA ค่า ping และ Download/Upload Speed จะแตกต่างกันมาก


Test speed อินเตอร์เน็ตภายในประเทศไทย


Test speed อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ USA


=============================================

แนะนำบริการ VPN4Games ทำให้คุณเล่นเกมออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ลดปิง ลดแลค ทะลุบล็อก ทำให้อินเตอร์เน็ตของคุณเสถียรขึ้นสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะ สมัครทดลองใช้ฟรีที่ http://www.vpn4games.com/