10 อันดับ ประเทศที่มีรายได้จากเกมส์สูงสุดปี 2015

  • 25th Dec, 2015

10 อันดับ ประเทศที่มีรายได้จากเกมส์สูงสุดปี 2015


ล่าสุด Newzoo บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเกมได้ทำการสำรวจยอดรายได้ของตลาดเกมทั่วโลกประจำปี 2015 ปรากฎว่าตลาดเกมจีนทำรายได้สูงสุดของโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกาคว้าอันดับ 1 ไปครอง


top10_revenues

อันดับ 1 China

ประชากรทั้งหมด 1,401,587,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 740,038,000 คน
รายได้ 22,227,194,000 $

top10_revenues

อันดับ 2 United States of America

ประชากรทั้งหมด 325,128,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 290,534,000 คน
รายได้ 21,962,491,000 $

top10_revenues

อันดับ 3 Japan

ประชากรทั้งหมด 126,818,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 115,975,000 คน
รายได้ 12,328,860,000 $

top10_revenues

อันดับ 4 South Korea

ประชากรทั้งหมด 49,750,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 290,534,000 คน
รายได้ 4,022,366,000 $

top10_revenues

อันดับ 5 Germany

ประชากรทั้งหมด 82,562,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 72,828,000 คน
รายได้ 3,654,669,000 $

top10_revenues

อันดับ 6 United Kingdom

ประชากรทั้งหมด 63,844,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 59,126,000 คน
รายได้ 3,533,493,000 $

top10_revenues

อันดับ 7 France

ประชากรทั้งหมด 64,983,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 55,723,000 คน
รายได้ 2,460,172,000 $

top10_revenues

อันดับ 8 Canada

ประชากรทั้งหมด 35,871,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 31,610,000 คน
รายได้ 1,811,271,000 $

top10_revenues

อันดับ 9 Spain

ประชากรทั้งหมด 47,199,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 37,377,000 คน
รายได้ 1,564,223,000 $

top10_revenues

อันดับ 10 Italy

ประชากรทั้งหมด 61,142,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 40,024,000 คน
รายได้ 1,505,800,000 $

ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่ 23 ของโลก

top10_revenues

อันดับที่ 23 Thailand

ประชากรทั้งหมด 67,401,000 คน
ประชากรที่เข้าถึง Internet 27,526,000 คน
รายได้ 337,520,000 $

ที่มา : newzoo.com
=============================================

เราสร้าง VPN4Games ขึ้นเพราะเราเชื่อว่า ทุกคน ควรได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างอิสระและปลอดภัยที่สามารถทะลุบล็อก ลดปิง ลดแลคเกมได้ สมัครทดสอบฟรีได้ที่ http://www.vpn4games.com/