ขึ้น Stopped Working



วิธีแก้ไข


1. ทำการคลิกขวาที่ปุ่ม "Start" แล้วเลือก "Control Panel"

Stopped Working



2. กด "Region and Language"

Stopped Working



3. Format ให้เลือก "English (United States)" แล้วกด "ok"

Stopped Working



VPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี