* ถ้ากดแล้ว Pop-Up ไม่แสดงให้ Refresh หน้านี้อีกครั้ง
* Link เติมเงินสำรองถ้าเติมในหน้านี้ไม่ได้ คลิก!!