ขั้นตอนการติดตั้ง SoftEther ทะลุบล็อกมหาลัย


รายชื่อ Server ที่สามารถเชื่อมต่อ L2TP ของเราได้

Server Thailand : l2tp-th1.vpn4games.com
Server Japan : l2tp-jp1.vpn4games.com

Download SoftEther

STEP 1

 

ให้ Download โปรแกรม SoftEther ก่อนนะครับ จากนั้นกด ติดตั้ง

กด Next

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 1

เลือก SoftEther VPN Client จากนั้นกด Next

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 2

ติ๊ก ยอมรับ และกด Next

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 3

เลือกอันแรก แล้วกด Next

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 4

รอตรงนี้จนเสร็จ แล้วกด Finish

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 5


ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 6

STEP 2

กด Add VPN Connection

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 7

กด Yes

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 8

กด OK ตามรูปได้เลย

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 9

รอจนเสร็จ จากนั้นเมื่อเสร็จจะกลับมาหน้าเดิม

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 10

กด Connect และเลือก New VPN Connection Setting ตามรูป

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 11

ใส่ข้อมูลดังนี้

- Setting Name : VPN4Games TH
- Host Name : l2tp-th1.vpn4games.com
- Post Number : 443
- Virtual Hub Name : DEFAULT
- Auth Type : RADIUS or NT Domain Authentication
- Username : ใส่ของตัวเองครับ
- Password : ใส่ของตัวเองครับ

จากนั้นกด OK

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 12

คลิกขวาที่ชื่อ หรือกด ดับเบิ๊ลคลิ๊ก เลือก Connect
ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 13

รอจนขึ้น สภานะ Connected เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนติดตั้ง SoftEther สำหรับ Windows ขั้นตอนที่ 14

เมื่อต่อเสร็จให้ทำการ Check IP เพื่อตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเข้ามาในระบบของ VPN4Games ของเราแล้ว คลิ๊กทีนี่


การเชื่อมต่อบริการของเรา VPN4Games ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้ารหัสของข้อมูลด้วยบริการเช่า VPN สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผล กระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใดๆ ทั้งสินและยังปรับเน็ตให้ดีขึ้นอีกด้วย และยังทะลุบล็อก มหาลัยได้เช่น มอ พะเยา เป็นต้น