ขั้นตอนการต่อ SSH Tunnel โดยโปรแกรม putty

Download โปรแกรมได้ทีนี้


* สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านให้ทำตามคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดและอย่าข้ามขั้นตอนการติดตั้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้
ขั้นตอนการติดตั้ง Teamviewer ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1


เมื่อดาวน์โหลดจะได้ชื่อไฟล์ VPN4Games_SSHTunnel.zip ให้แตกไฟล์ออกมาจะได้แบบในรูปที่ 1

ขั้นตอนการติดตั้ง Teamviewer ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2


เมื่อเข้ามายัง Folder แล้วจะเจอไฟล์ 2 ไฟล์ กดที่ Start.bat

ขั้นตอนการติดตั้ง Teamviewer ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3


รอจนขึ้นแบบในรูป จากนั้นไปตั้งค่าในโปรแกรม VPN4Games ได้เลย (ห้ามปิดหน้าจอสีดำนะครับ)

ถ้ามีให้ใส่ข้อความว่า Yes ให้พิมพ์ Yes ได้เลย


ขั้นตอน Set โปรแกรม VPN4Games

ขั้นตอนการติดตั้ง SSH tunnel ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4


เปิดโปรแกรม VPN4Games จากนั้นไป หน้า Setting

ติกถูกหน้า Use Proxy และเลือก SOCKS Proxy

กรอกข้อมูลดังนี้ Address : localhost Port : 4444

ขั้นตอนการติดตั้ง SSH tunnel ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 5


กลับไปหน้า Account เลือก Server และเลือก Port แบบ TCP เท่านั้น

กด Connect ถ้าสำเร็จจะมีหน้าจอมุมขวาล่างขึ้นว่า Success