ข้อตกลงและนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริการ VPN4Games ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณลงทะเบียน VPN4Games

 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์ ใช้สำหรับรับวันทดสอบฟรีเท่านั้น

อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่มีการนำไปเปิดเผย ส่งต่อหรือนำไปใช้ประโยชน์การค้าอื่นๆ เด็ดขาดเพราะ 1 ในวิสัยทัศน์ของเราคือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • Local IP ของคุณ
 • วันเวลาที่คุณเชื่อมต่อ
 • IP VPN ที่กำหนดให้คุณ
 • Cookies ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

โปรดมั่นใจที่จะเมื่อใช้บริการ VPN4Games ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เราอาจจะใช้เมื่อเกิดปัญหากับผู้ใช้เท่านั้น

 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในต่างประเทศ

 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

 

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

 

นโยบายการใช้บริการ VPN4Games

เราจะยกเลิกบัญชีของคุณและเพิ่มคุณเข้าไปในบัญชีดำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณละเมิดนโยบายต่อไปนี้

คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือขัดขวางผู้ใช้อื่นๆ จากการใช้บริการของเรา

คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ VPN4Games โพสต์เนื้อหาใดๆ หรือส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคุกคามหมิ่นประมาทที่ไม่เหมาะสมคุกคามที่เป็นอันตรายหยาบคายลามกอนาจารหรืออาจจะเป็นความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือสนับสนุน

การดำเนินการที่อาจเป็นความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดใดๆ บังคับท้องถิ่นรัฐกฎหมายระดับชาติหรือระดับนานาชาติกฎระเบียบหรือคำสั่งศาล

 

การใช้งานต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในเซิร์ฟเวอร์ VPN4Games

 • ซอฟแวร์ที่ใดๆ ที่ใช้สำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่บุกรุกคอมพิวเตอร์ (เช่นแฮ็ค) และการขโมยรหัสผ่าน
 • ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์
 • ภาพอนาจารเด็กหรือการแสวงหาผลประโยชน์
 • การแสวงหาผลประโยชน์ของเด็กและอินเทอร์เน็ต การทุจริตที่มีการเชื่อมต่อ
 • การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและสแปม
 • การล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต
 • ขู่แฮค อินเทอร์เน็ต
 • ก่อความไม่สงบกับคนอื่น
 • ขโมยความลับทางการค้า
 • โจมตีบริการ (DDoS)

 

นโยบาย SPAM

VPN4Games มีนโยบายความอดทนเป็นศูนย์กับการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ผ่านทางซอฟต์แวร์ของเราเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสแปมรวมถึงฟอรั่มบล็อกสแปม บัญชีของผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งสแปมผ่าน VPN4Games จะถูกยกเลิกและเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายการจ่ายค่าบริการ

ระยะเวลา: วิธีการสั่งซื้อหรือต่ออายุสมาชิก

 • 7 วัน "รายสัปดาห์"
 • 15 วัน "ครึงเดือน"
 • 30 วัน "รายเดือน"
 • 65 วัน "2 เดือน"
 • 115 วัน "4 เดือน"
 • 240 วัน "8 เดือน "
 • 365 วัน "1 ปี"

เกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิก

หากบัญชีของคุณหมดเวลาระบบจะมีข้อความแจ้งให้ชำระเวลาต่อได้ในทันที ถ้าเวลาหมดจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของเราได้ทุกกรณี

หากบัญชีของคุณยังคงมีเวลาเหลือในช่วงเวลาที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ สามารถต่ออายุได้ทันทีระบบจะทำการต่อเวลาปัจจุบันและที่ซื้อให้อย่างถูกต้อง

 

การชำระค่าบริการ

 • ชำระผ่าน บัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระผ่าน PayPal
 • In-App Purchase Apple
 • In-App Purchase Android
 • ชำระผ่าน Internet Banking
 • ชำระผ่าน QR Code
 • ชำระผ่าน True Wallet
 • ชำระผ่านโอนผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่าน True Money

กรุณาส่งอีเมลถึงเรา [email protected] ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ

 

นโยบายคืนเงิน (Refund)

เงื่อนไขในการบริการ การชดเชยเวลาในการใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ เริ่มนับจากวันที่แจ้ง และทีมงานได้รับการติดต่อประสานงานร่วมกับลูกค้าตลอดจนจบกระบวนการแก้ปัญหา

 • ไม่สามารถยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบของเราได้
 • หลังจากเข้าสู่ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้
 • หลังจากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ไม่สามารถเปลี่ยน IP การเชื่อมต่อได้ตามที่โฆษณา
 • ทีมงานไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ภายใน 7 วัน

รวบรวมหลักฐานการแจ้งปัญหาและขอคืนเงิน ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] ทางเราจะคืนเงินภายใน 7 วันทำการ

 • การคืนเงินจะต้องติดต่อภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
 • การคืนเงินจะใช้ได้ทุกช่องทางยกเว้น ช่องทางชำระผ่าน True Money และ True Money Wallet
 • การคืนเงินจะคืนเงินเฉพาะผู้ที่ชำระแพคเกจ 30 วันขึ้นไปเท่านั้น
 • การคืนเงินขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินได้ไม่เกินยอดเงินงวดสุดท้ายที่ลูกค้าชำระ เท่านั้น
 • การคืนเงินบริษัทจะดำเนินการให้เฉพาะปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องของระบบหรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ยืนยันถึงความผิดปกติดังกล่าวจนจบกระบวนการ

 

กรุณาให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนต่อไปนี้

 • ชื่อผู้ใช้ VPN4Games
 • เลขที่อ้างอิงการชำระเงินของคุณ เช่น การทำธุรกรรม ID
 • เหตุผลของการคืนเงินของคุณ
 • หลักฐานการแจ้งปัญหาและขอคืนเงิน

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เปอร์เซ็ค จำกัด

49/181 หมู่2 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 097-225-7997