นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริการ VPN4Games ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


*ระบบไม่รองรับ Email Fake ทุกกรณีและจะไม่ Support หรือให้บริการใด ๆ จนกว่าชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณลงทะเบียน VPN4Games

คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงเมื่อคุณลงทะเบียน VPN4Games ได้แก่ ที่อยู่อีเมลของคุณ ซึ่งจะไม่มีการนำอีเมลของคุณไปเปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ประโยชน์การค้าอื่น ๆ เด็ดขาด เพราะ หนึ่งในวิสัยทัศน์ของเรา คือ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


เมื่อคุณใช้ VPN4Games เราจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

1. Local IP ของคุณ

2. วันเวลาที่คุณเชื่อมต่อ

3. Server VPN ที่กำหนดให้คุณ

4. วันเวลาที่คุณตัดการเชื่อมต่อ

5. Cookies ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

โปรดมั่นใจเมื่อใช้บริการ VPN4Games ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยให้มือที่ 3 เด็ดขาด เพราะ เราเป็นบริการที่เสียค่าบริการไม่ใช่บริการฟรี และเรายึดถือความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกคนเป็นสำคัญ


วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ Server บริษัทของเราในต่างประเทศ


ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลา 90 วันที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้า มีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว


เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access control)


นโยบายการใช้งาน VPN4Games

เราจะยกเลิกบัญชีของคุณและเพิ่มคุณเข้าไปในบัญชีดำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณละเมิดนโยบายต่อไปนี้

1. คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือขัดขวางผู้ใช้งานอื่น ๆ จากการใช้บริการ VPN ของเรา

2. คุณตกลงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ VPN4Games โพสต์เนื้อหา หรือส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุกคาม หมิ่นประมาท เป็นอันตรายต่อผู้อื่น หยาบคาย ลามกอนาจาร หรืออาจจะเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา

3. คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา หรือการละเมิดข้อบังคับท้องถิ่น รัฐ กฎหมายระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ กฎระเบียบ หรือคำสั่งศาล


การใช้งานต่อไปนี้ เป็นเรื่องต้องห้ามในเซิร์ฟเวอร์ VPN4Games ทั้งหมด

1. ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่บุกรุกคอมพิวเตอร์ (แฮก) และการขโมยรหัสผ่าน

2. ปลอมแปลงเครื่องหมายลิขสิทธิ์การค้า

3. ใช้ภาพอนาจารเด็กเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์

4. การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก หรืออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อที่ทุจริต

5. การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและสแปม

6. การล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต

7. ข่มขู่หรือแฮกอินเทอร์เน็ต

8. ก่อความไม่สงบกับผู้อื่น

9. ขโมยความลับทางการค้า

10. โจมตีบริการ (D / DoS)


นโยบาย SPAM

VPN4Games ไม่สนับสนุนการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ผ่านทางซอฟต์แวร์ของเรา หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสแปม รวมถึงฟอรั่มบล็อกสแปม หากบัญชีของผู้ใช้ใด ๆ ส่งสแปมผ่าน VPN4Games บัญชีของท่านจะถูกยกเลิก และเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายค่าบริการ

1. ระยะเวลา: วิธีการสั่งซื้อหรือต่ออายุสมาชิก

 • 99 บาท 1 สัปดาห์ (7 วัน)
 • 179 บาท 1 เดือน (30 วัน)
 • 499 บาท 3 เดือน (120 วัน)
 • 949 บาท 6 เดือน (180 วัน)
 • 1,650 บาท 1 ปี (365 วัน)


2. เกี่ยวกับการต่ออายุ

 • หากบัญชีของคุณหมดเวลาในการใช้งาน ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ชำระค่าบริการ เพื่อต่อเวลาได้ในทันที หากเวลาหมดจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ VPN4Games ของเราได้ ทุกกรณี
 • หากบัญชีของคุณยังคงมีเวลาเหลือในช่วงเวลาที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ ก็สามารถต่ออายุการใช้งานได้ทันที โดยระบบจะทำการเพิ่มเวลาการใช้งานให้อย่างถูกต้อง


3. การชำระเงิน

 • Credit/Debit Card
 • Mobile Banking (QR Code)
 • True Wallet
 • PayPal
 • ShopeePay
 • In-app purchases iOS & Android
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร


* กรุณาส่งอีเมลถึงเราเมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ


นโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขในการบริการ การชดเชยเวลาในการใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ เริ่มนับจากวันที่แจ้ง และทีมงานได้รับการติดต่อประสานงานร่วมกับลูกค้าตลอดจนจบกระบวนการแก้ปัญหา

 • ไม่สามารถยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบของเราได้
 • หลังจากเข้าสู่ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้
 • หลังจากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ไม่สามารถเปลี่ยน IP การเชื่อมต่อได้ตามที่โฆษณา
 • หากทีมงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 7 วัน ทีมงานยินดีมอบวันชดเชยให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มนับจากวันที่แจ้งปัญหา
 • หากลูกค้าใช้งาน VPN4Games ไปแล้วเกิน 7 วัน จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้


รวบรวมหลักฐานการแจ้งปัญหาและขอคืนเงิน ส่งอีเมลถึงเราทางเราจะคืนเงินภายใน 15-30 วันทำการ


 • การคืนเงินจะต้องติดต่อภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
 • ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินเฉพาะลูกค้าที่มีการชำระค่าบริการแพ็คเกจ 1 เดือนขึ้นไป เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินได้ไม่เกินยอดเงินงวดสุดท้ายที่ลูกค้าชำระ เท่านั้น
 • การคืนเงินบริษัทจะดำเนินการให้เฉพาะปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องของระบบหรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ยืนยันถึงความผิดปกติดังกล่าวจนจบกระบวนการ
 • บัญชีที่ทำเรื่องคืนเงิน จะถูกระงับบัญชีชั่วคราว โปรดติดต่อทีมงานหากต้องการใช้งานอีกครั้ง


กรุณาระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ชัดเจน :

1. ชื่อผู้ใช้ VPN4Games

2. เลขที่อ้างอิงการชำระเงินของคุณ เช่น ID การทำธุรกรรมของคุณ หรือ เลขอ้างอิงหลักฐานที่สามารถยืนยันได้

3. เหตุผลการขอเงินคืนของคุณ


*ไม่มีการคืนเงินที่เป็นอันตรายหรือการเรียกเก็บเงินเพิ่ม มิฉะนั้นเราจะส่งข้อมูลของคุณไปที่ระบบบัญชีดำ ซึ่งอาจมีผลต่อการทำธุรกรรมของคุณได้


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. VPN4Games ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ VPN4Games ทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดอย่าเลือกใช้บริการของ VPN4Games

3. เมื่อคุณซื้อบริการของเราแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ VPN4Games ทั้งหมด


นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของ เราเท่านั้น

2. หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย


รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เปอร์เซ็ค จำกัด

49/181 หมู่2 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

อีเมล : [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 097-0472-960