Setup VPN for Mac OS X

Download โปรแกรมได้ทีนี้


* สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านให้ทำตามคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดและอย่าข้ามขั้นตอนการติดตั้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้

Step 1

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Mac Os X

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 1

1. Download โปรแกรม Tunnelblick จากนั้นกดที่ไฟล์ที่ Download มา

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 2

2. คลิ๊กที่ "Tunnelblick" ตามรูปเพื่อติดตั้ง

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 3

3. คลิ๊กที่ "Open"

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 4

4. คลิ๊กที่ "Launch"

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 6

5. คลิ๊กตามรูปได้เลยครับ

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 7

6. Download ไฟล์ Config จากนั้นเข้าไปใน Folder ที่ Download มา

Download File Config for Mac

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 8

7. ลากคลุมทั้งหมด จากนั้นคลิ๊กขวา

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 9

8. เลือกเปิดด้วยโปรแกรม Tunnelblick

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 10

9. ติ๊ก Apply to all จากนั้น กด "Only me"

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 11

10. กด "OK"

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 12

11. จะมี โปรแกรมขึ้นที่มุมข้างบนดังรูปกดเข้าไปจะเจอรายชื่อ Server ของเรา ที่ Import เข้ามา

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 13

12. ลองทดสอบเชื่อมต่อโดยเลือก VPN4Games Thailand TCP ดูครับ

13. กรอก Username และ Password ที่สมัครจากทางเว็บไซต์ของเรา จากนั้นกด "OK"

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 14

14. เมื่อต่อสำเร็จจะขึ้นแบบในรูปครับ สีเขียว

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 15

15. ที่รายชื่อจะมีติ๊กถูกข้างหน้า

16. เมื่อต่อเสร็จให้ทำการ Check IP เพื่อตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเข้ามาในระบบของ VPN4Games ของเราแล้ว คลิ๊กทีนี่


ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 17

17. กด "Disconnect" เพื่อตัดการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 18
ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 19

วิธีดู Log เวลาเกิดปัญหา

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 20

วิธีดู ค้นหาโปรแกรม Tunnelblick

ขั้นตอนติดตั้ง Tunnelblick Mac os X ขั้นตอนที่ 23

วิธีลบ ไฟล์ Config


สำหรับ Port TCP กับ UDP มีความแตกต่างกันอย่างไร

UDP : แนะนำให้ต่อ Port UDP ก่อนต่อแบบ TCP เพราะ Port UDP มีความเร็วรับ-ส่งข้อมูลสูงกว่า TCP แต่บางสถานที่ไม่สามารถต่อ Port UDP ได้

TCP : มีความแม่นยำในการส่งข้อมูลสูงกว่า UDP และสามารถทะลุบล็อกสถานที่ถูกบล็อกได้เช่นหอพักหมาลัยที่ทำงาน แต่จะมีความเร็วที่ช้ากว่า UDP


บริการของเราใช้โปรแกรม OpenVPN ที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของเราที่มีการเข้ารหัสของข้อมูลที่จะปรับอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้น ทะลุบล็อกสถานที่ต่างๆ ที่บล็อกเว็บไซต์ Social media หนัง เกม เพลงต่างๆได้ โดยเชื่อมต่อเข้ากับบริการของเรา VPN4Games ที่รองรับประเทศมากถึง 9 ประเทศด้วยกัน ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน ยุโรป สหรัฐอเมริกา รัซเซีย อังกฤษ จีน