เล่น FiFa Online 4 แล้วแลค ปิงสูง แก้โดย VPN4Games

  • 3 Jun, 2019

สำหรับใครที่เล่นเกม FiFa Online 4 แล้วแลค ปิงสูง โดนบล็อค สามารถใช้บริการ VPN4Games VPN ของเราได้

โดยเพียงแค่สมัคร ติดตั้ง และต่อ Server VPN Thailand, Korea ได้เลย

ขั้นตอนการใช้งาน VPN4Games เล่นเกม FiFa Online 4

1. สมัครสมาชิก: www.vpn4games.com/signup

2. ติดตั้งโปรแกรม: www.vpn4games.com/setup

3. เชื่อมต่อ Server VPN Thailand และ Korea ได้เลย หรือลองเลือกไปประเทศที่ต้องการได้เลยครับ

How to Play Fifa Online 4 with VPN4Games VPN for Fifa