มูลค่าการตลาดของเกมทั่วโลกปี 2019 เป็นอย่างไรกันบ้าง

  • 21 May, 2020

Global Games Maret Value 2019

สถิตินี้เป็นการรวบรวมจากเว็บไซต์สื่อของ Gamesindustry.biz มูลค่าการตลาดของเกมทั่วโลกปี 2019 สถิติและสัดส่วนอย่างไรกันบ้าง

มูลค่าการตลาดเกมรวมทั้งหมดคิดเป็น 148.8 พันล้านเหรียญ โดยแบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้

- เกม PC คิดเป็น 35.3 พันล้านเหรียญ

- เกม Console คิดเป็น 45.3 พันล้านเหรียญ

- เกม Mobile คิดเป็น 68.2 พันล้านเหรียญ

มูลค่าเกม Console รวมทั้งหมด

Credit - www.gamesindustry.biz